En què consisteix el projecte 52 setmanes?

Cada setmana penjaré/penjarem una fotografia amb la temàtica corresponent:

La Clara GO de missatgerebut ha estat la que ens ha animat a fer aquest projecte, a mi i a altres companyes. Us posaré el seus links quan els tingui tots.

Us animeu?

Semana 1 – Juguetes

Semana 2 – Malos hábitos

Semana 3 – Diminuto

Semana 4 – Lineas

Semana 5 – Acero

Semana 6 – Cables

Semana 7 – Enchufes

Semana 8 – Velocidad

Semana 9 – Mascotas

Semana 10 – En el espejo

Semana 11 – Suave

Semana 12 – Puertas

Semana 13 – Verde

Semana 14 – Musica

Semana 15 – Manos

Semana 16 – Lluvia

Semana 17 – Fuego

Semana 18 – Hielo

Semana 19 – Blanco y negro

Semana 21 – Ropa

Semana 22 – Arquitectura

Semana 23 – Enrollado

Semana 24 – Parar

Semana 25 – Nuevo

Semana 26 – Comer

Semana 27 – Ojos

Semana 28 – Arma

Semana 29 – Límites

Semana 30 – Yo

Semana 31 – No

Semana 32 – Descanso

Semana 33 – Naranja

Semana 34 – Suciedad

Semana 35 – Delicioso

Semana 36 – Abajo

Semana 37 – Arriba

Semana 38 – Risa

Semana 39 – Herramientas

Semana 40 – Doblado

Semana 41 – Azul

Semana 42 – Ventanas

Semana 43 – Altura

Semana 44 – De miedo

Semana 45 – Metal

Semana 46 – Centro

Semana 47 – Textura

Semana 48 – Negro

Semana 49 – Luz

Semana 50 – Libros

Semana 51 – Viejo

Semana 52 – Navidad

Setmana 1 – Joguines

Setmana 2 – Mals hàbits

Setmana 3 – Diminut

Setmana 4 – Línies

Setmana 5 – Acer

Setmana 6 – Cables

Setmana 7 – Endolls

Setmana 8 – Velocitat

Setmana 9 – Mascotes

Setmana 10 – En el mirall

Setmana 11 – Suau

Setmana 12 – Portes

Setmana 13 – Verd

Setmana 14 – Musica

Setmana 15 – Mans

Setmana 16 – Pluja

Setmana 17 – Foc

Setmana 18 – Gel

Setmana 19 – Blanc i negre

Setmana 21 – Roba

Setmana 22 – Arquitectura

Setmana 23 – Enrotllat

Setmana 24 – Aturar

Setmana 25 – Nou

Setmana 26 – Menjar

Setmana 27 – Ulls

Setmana 28 – Arma

Setmana 29 – Límits

Setmana 30 – Jo

Setmana 31 – No

Setmana 32 – Descans

Setmana 33 – Taronja

Setmana 34 – Brutícia

Setmana 35 – Deliciós

Setmana 36 – Baix

Setmana 37 – A dalt

Setmana 38 – Riure

Setmana 39 – Eines

Setmana 40 – Doblegat

Setmana 41 – Blau

Setmana 42 – Finestres

Setmana 43 – Alçada

Setmana 44 – De por

Setmana 45 – Metall

Setmana 46 – Centre

Setmana 47 – Textura

Setmana 48 – Negre

Setmana 49 – Llum

Setmana 50 – Llibres

Setmana 51 – Vell

Setmana 52 – Nadal

Week 1 – Toys

Week 2 – Bad Habits

Week 3 – Tiny

Week 4 – Lines

Week 5 – Steel

Week 6 – Cables

Week 7 – Jacks

Week 8 – Speed

Week 9 – Pets

Week 10 – In the mirror

Week 11 – Soft

Week 12 – Doors

Week 13 – Green

Week 14 – Music

Week 15 – Hands

Week 16 – Rain

Week 17 – Fire

Week 18 – Ice

Week 19 – White and black

Week 21 – Clothing

Week 22 – Architecture

Week 23 – Winding

Week 24 – Stop

Week 25 – New

Week 26 – Eating

Week 27 – Eyes

Week 28 – Weapon

Week 29 – Limits

Week 30 – I

Week 31 – No

Week 32 – Rest

Week 33 – Orange

Week 34 – Dirt

Week 35 – Delicious

Week 36 – Down

Week 37 – Top

Week 38 – Risa

Week 39 – Tools

Week 40 – Bending

Week 41 – Blue

Week 42 – Windows

Week 43 – Height

Week 44 – Scary

Week 45 – Metal

Week 46 – Center

Week 47 – Texture

Week 48 – Black

Week 49 – Light

Week 50 – Books

Week 51 – Old

Week 52 – Christmas

Anuncis